Bartłomiej Stoch - Michna

Urodzony w 1982 roku w Zakopanem
Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV / UIAGM
Instruktor Narciarstwa
Przewodnik Tatrzański
Urodziłem się w Zakopanem, w mieście, z którym moja rodzina związana jest od pokoleń. Nic zatem dziwnego, że góry towarzyszą mi od zawsze.

W wieku dwudziestu jeden lat zostałem przyjęty w szeregi Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, początkowo jako ochotnik, a obecnie jako ratownik zawodowy. Uczestniczyłem w blisko 100 akcjach ratunkowych. Zainteresowania górskie realizuję na wiele sposobów. Od 2007 roku jestem przewodnikiem tatrzańskim, dzięki czemu dysponuję szeroko pojętą wiedzą o Tatrach i Podhalu. Posiadam również uprawnienia przewodnika wysokogórskiego IVBV UIAGM, który jest gwarancją najwyższego poziomu wyszkolenia w zakresie przewodnictwa i narciarstwa. Umiejętności narciarskie wykorzystuję także jako instruktor narciarstwa zjazdowego, chociaż przyznaję, że najwięcej satysfakcji daje mi narciarstwo skiturowe, coraz dynamiczniej rozwijające się w Tatrach.

Dla uzupełnienia dodam, że moja działalność górska obejmuje również wspinaczkę lodową i drytooling (wielokrotnie brałem udział w zawodach w obu tych dyscyplinach).